Scholen

Wij zijn nog op zoek naar basisscholen in Rotterdam die mee willen doen aan onze pilot. Het doel daarvan is te onderzoeken welke vorm van schoolschaak het beste werkt in Rotterdam. Als verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma? Facultatief buitenschools? Met een schoolschaakleraar? De eigen leraar? In een meer digitale vorm? Etc etc.

Hebt u als school interesse, dan kunt u onderstaand formulier invullen of contact met ons opnemen.

Formulier voor aanvraag bemiddeling schoolschaaklessen

  Naam contactpersoon (verplicht)

  Heeft u interesse in schoolschaak als onderdeel van het vaste rooster?
  JaNee

  Heeft u interesse in schoolschaak als naschoolse activiteit?
  JaNee

  Beschikt de school over eigen budget?
  JaNee

  Wordt de ouders om een (inkomensafhankelijke) bijdrage verzocht?
  JaNee

  Zijn er op school schaakborden en lesmaterialen aanwezig?
  JaNee

  Voorkeur lesmethode:
  Basismethode, is gebaseerd op StappenmethodeDigitale methode Chessity

  Heeft u interesse om Schoolschaakvereniging (SSV) op te richten?
  JaNee

  SSV: Het oprichten van een dergelijke vereniging kan voor naschools schaken bepaalde lagere inkomens aan de nodige subsidies helpen.