Projecten

Project Opleiden schoolschaakleraren

SSR heeft in samenspraak met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) en de Rotterdamse Schaakbond (RSB) in 2018 zeven Rotterdamse studenten opgeleid tot (school)schaakleraar.

Project Pilot Daltonschool de Margriet

SSR is in oktober 2018 begonnen met het geven van schoolschaaklessen aan de groepen 3, 4, 5. De lessen zullen worden gemonitord en er zal een evaluatie worden geschreven. Daltonschool de Margriet is na de pilot verder gegaan met schoolschaak als buitenschoolse activiteit.

Project schoolschaaklessen in de verlengde leertijd van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

SSR is in oktober 2019 in samenwerking met You Talent begonnen met het organiseren van schoolschaaklessen op basisschool De Nieuwe Haven in Feijenoord. Hiervoor heeft SSR schaakdocent Rick Lahay bereid gevonden zes mensen met een didactische achtergrond (leraren, jongerenwerkers) on the job op te leiden tot schoolschaakdocent. Eind van het schooljaar wordt de pilot geƫvalueerd.