Doel

De stichting heeft als doel het schaken op de basisscholen in Rotterdam op de kaart te krijgen, het liefst als onderdeel van het lesrooster. Als dat niet mogelijk is, dan kunnen de leerlingen buiten de reguliere lesuren op school schaaklessen krijgen.

Als meer specifieke doelgroep denkt de stichting aan de zogenaamde middenbouw van het basisonderwijs, de leerjaren 3, 4 en 5.
Uiteraard kan een school ervoor kiezen in (deels) andere leerjaren de schaaklessen aan te bieden.

De stichting wil proberen aan de ene kant via instanties en bedrijven sponsorgelden hiervoor te vergaren, aan de andere kant de gemeente Rotterdam en meer in het bijzonder de wethouder van onderwijs en de ambtenaren zo ver te krijgen dat Rotterdam als eerste stad van Nederland schaken aanbiedt op basisscholen.
In Frankrijk en meer in het bijzonder Parijs wordt reeds in groten getale geschaakt op basisscholen en wetenschappelijk onderzoek aldaar heeft aangetoond dat de algehele leerprestaties van leerlingen die schaken significant toe is genomen.

De sponsorgelden die de stichting probeert te verkrijgen zijn bestemd voor twee doelen: ten eerste om, indien de school noch (bepaalde) ouders in staat zijn te betalen voor de schaaklessen, hiervoor garant te kunnen staan.
Ten tweede is er geld nodig om meer schaaktrainers op te leiden. Ook hierin wil en hopelijk kan de stichting eventueel financiƫle hulp bieden.