ANBI / donatie

Stichting Schoolschaak Rotterdam heeft de ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor meer informatie hierover, zie ANBI Belastingdienst.
Wilt u onze stichting financieel ondersteunen, dan kunt u een bijdrage doneren via ons rekeningnummer: IBAN NL61ABNA0636168433 tnv Stichting Schoolschaak Rotterdam.