ANBI

Stichting Schoolschaak Rotterdam heeft de ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor meer informatie hierover, zie ANBI Belastingdienst.